De Joodse begraafplaats te Cassipora

De begraafplaats van Cassipora ligt op 5o 24'.885 N.B en 54o 58'.688 W.L., gemeten in februari 1995 met een G.P.S.(Global Positioning System: een instrument dat met behulp van satelieten de juiste positie aangeeft.)
Als we de geschiedschrijvers mogen geloven, dan zouden de Joden uit Torarica en de nieuwe groep onder David Nassy zich eerst te Cassipora gevestigd hebben en daarna naar Jodensavanna verhuisd zijn. Dit wekt de indruk dat er te Cassipora een dorp geweest is hetgeen ik niet heb kunnen bevestigen. Wel wordt door sommigen een school en een synagoge te Cassipora beschreven.
Het valt te betwijfelen of er inderdaad Joden in het plaatsje Torarica gewoond hebben of dat ze zich direct in het Jodensavanna gebied gevestigd hebben. Jodensavanna lag ook in de divisie Torarica en het is mij uit de diverse beschrijvingen nooit duidelijk geworden wat men bedoelde met 'Torarica' waar Joden gewoond hadden.
Wel kunnen wij uit oude landkaarten van Suriname afleiden dat aan beide zijden van de Surinamerivier nabij Jodensavanna plantages lagen van Joodse eigenaren.
Waarschijnlijk is dat de eerste Joodse kolonisten in dat gebied hun doden op hun eigen plantage begroeven doch snel overgingen tot het instellen van een centrale vaste begraafplaats en een Synagoge.
Dat er nabij de monding van de Cassiporakreek een Synagoge lag kunnen we uit bovengenoemde oude kaarten wel met zekerheid vaststellen. Deze Synagoge zou rond 1665/1667 gebouwd zijn en de tichelstenen Synagoge te Jodensavana pas rond 1685. Zeer waarschijnlijk was de Synagoge van Cassipora uit hout opgetrokken.

Op een zondag zo'n 15 jaar

geleden organiseerden we een kleine expeditie naar de Beth Haim van Cassipora. Vanuit Redidotie liepen wij met een dronken gids door savanna en bos en kwamen uiteindelijk uit bij twee op prisma's gelijkende graven. Van de rest van de begraafplaats was vanwege de sterke begroeiing nauwelijks wat te zien. We vertoefden er een kwartiertje en moesten de dronken gids steeds in het oog houden daar wij vreesden de terugweg zonder hem niet te kunnen volbrengen. In de tachtiger jaren probeerden wij vanuit de rivier de begraafplaats terug te vinden echter zonder resultaat.
Door de binnenlandse oorlog kwam het project exploratie begraafplaats 'Cassipora' op een laag pitje te staan maar toen in plaatselijke nieuwsbladen van 27 januari 1995 een bericht verscheen dat het echtpaar Strelick de begraafplaats te Cassipora weer gelocaliseerd hadden, besloten ik samen met hen de vrijgelegde grafstenen te inventariseren. Vele van deze grafstenen bevonden zich op meer dan 30

(Vervolg op pagina 2)