cm. diepte en konden slechts met een scherp gepunte ijzeren staaf gelocaliseerd worden. Gewapend met een zak meel (om de grafschriften leesbaar te maken) trokken wij er vele zondagen op uit. Alle gegevens werden met de computer verwerkt en de daaruit verkregen resultaten vergeleken met de computer gegevens van de begraafplaats te Jodensavanna. De conclusies vertoonden een voor mij onverwacht beeld:
1. De (door ons gevonden) graven te Cassipora bleken niet ouder te zijn dan de graven te Jodensavanna.
2. Zowel op Jodensavanna als op Cassipora komen dezelfde familienamen voor, zij het niet in dezelfde kwantiteit.
3. Het oudste graf te Cassipora dat wij blootlegden is van 1691, het oudste graf te Jodensavanna van 1675(?)
4. Het meest recente graf te Cassipora is van 1840  en van Jodensavanna van 1873, toen Jodensavanna en Cassipora beiden reeds lang verlaten waren (Tijdens de brand van 1832 te Jodensavanna was dit dorp al bijna geheel verlaten).
Hierbij moet aangetekend worden dat enkele stenen onleesbaar waren vanwege de slechte toestand waarin zij verkeerden of omdat de text in het Hebreeuws gesteld was.
Van vele stenen werden foto's gemaakt.