De geschiedenis van 's Lands Hospitaal

Ter geleide


Het schrijven van de historie van 's Lands Hospitaal is als het op schrift stellen van de veelbewogen levensgeschiedenis van een oude man. Uit meerdere bronnen haalt men (soms tegenstrijdige) gegevens en probeert ze te integreren tot een levensverhaal. Veel wordt er vergeten en nog meer zal met de mantel der liefde bedekt moeten worden. De loop van het verhaal wordt beter begrepen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Suriname, waarin de relatie met Nederland steeds weer om de hoek komt kijken en de ontwikkeling van de medische zorg in Suriname een op de voorgrond springende factor vormt. Ook gebrek aan geld en politieke factoren drukten hun stempel op de geschiedenis van het Hospitaal, zowel in vroegere jaren als nu.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar de Stichting Surinaams Museum die in de collectie vele foto's bleek te bezitten van het oude Hospitaal, professioneel door Judy Reichart fotografisch gecopieerd en naar geschiedschrijvers als , F. Oudschans Dentz, Prof. Dr. E. van der Kuyp en Dr. G-J. Hallewas, die zich jaren geleden al verdiepten in de levensgeschiedenis van het oude Militair Hospitaal, thans 's Lands Hospitaal.
De samensteller,

John H. de Bye
Chirurg in 's Lands Hospitaal
September 1994


Best experienced with

John H de Bye

POB 1982

Paramaribo

Click here to start.

Suriname

South America

(Vervolg op pagina 2

johnh@cq-link.sr

Pagina 1