Met de bouw van het Militair Hospitaal aan de Gravenstraat zou dan in 1758 een aanvang gemaakt zijn en deze is niet voor 1760 voltooid.
Mogelijk is dat in 1816 het Landsgasthuis bij het Militair Hospitaal ingelijfd werd.
De geschiedenis laat ons in deze echter in de steek. Niet geheel duidelijk is of er naast elkaar twee hospitalen bestaan hebben waaraan gebouwd werd tussen 1758 en 1765 of dat de bouw van het Militair hospitaal in 1765 afgerond werd. 
De eerste chirurgijn-majoor van het hospitaal is Caspar L
deker.

Het oorspronkelijk Militair Hospitaal en zijn uitbreiding

Het Militair Hospitaal bestond toen, volgens het rapport van timmerbaas Hanekroth in 1772, uit:
1. Een gebouw van twee verdiepingen, 100 voet lang (waarschijnlijk is hier de Rijnlandse voet bedoeld = 31.39166 cm), 30 voet breed en staat op een gemetseld stenen voetstuk, aan de voorzijde 5 voet hoog, oplopend tot 7 voet aan de achterzijde, waartussen kelders zijn aangebracht. Op de zolder is een magazijn  afgeschut en  op de tweede verdieping liggen in de rechtervleugel drie officierskamers. In dit gebouw bevinden zich verder een apothekerskamer van 20 bij 20, een apotheek van 20 bij 20 en een ziekenkamer van 60 bij 20 voet. Verder is er een kamer van 15 bij 10 voet voor de ziekenvader (mogelijk op de galerij).
Boven bevonden zich nog een ziekenkamer van 80 bij 20 en een medicijnkamer van 20 bij 20 voet.
Verder
n linnenkamer beneden en boven drie.
2. Een 'jaashuis' voor schurft en lepra lijders (jaas
= jaws) van 50 bij 30 voet, in tween verdeeld, met een galerij waarin nog twee kamertjes.
3. Een rij negerhuizen van 60 bij 12 voet.
4. Een laboratorium van 25 bij 24 voet.
5. Een keuken en bakkerij van 50 bij 28 voet.
6. Een gebouw voor besmettelijke ziekten aan de Sommelsdijkse kreek van 60 bij 24 voet, gebouwd in 1771 (Agter Ziekenhuys).

In 1773 wordt aan een nieuw ziekenverblijf aan de N.W. zijde van het terrein begonnen. Dit gebouw werd twee verdiepingen hoog (11 en 9 voet) en was 100 bij 30 voet lang en breed. Verder werden bijgebouwd een was- en houthuis, een ziekenverblijf voor slaven, een keuken en een toilet. Het dak van de grote keuken werd met met pannen en dat van het 'jaashuis' met singels gerestaureerd. Dit alles gebeurt onder leiding van de Chef Militair Geneeskundige Dienst G.W. Schilling.

In 1775 wordt het 'jaashuis' ingericht tot woonverblijf voor het personeel en in het hospitaal zelf worden zolderkamers bijgetimmerd. Ook het dak van het laboratorium wordt met pannen bedekt.

In 1776 wordt de omheining en de bakoven vernieuwd en in 1778 wordt het dak van het grote ziekenhuis met pannen bedekt.

In 1780 worden de keuken en het laboratorium gerestaureerd en in 1782 de daken van de twee achtergebouwen.

(Vervolg op pagina 4)

Pagina 3