n'est habité que par quelques planteurs juifs.'
In 'Beschrijving van Suriname 1695' van Adriaan van Berkel wordt de Sandpunt beschreven als 'een dorp van christenen, bestaande uit 25 á 30 huizen en een kerk'.
Waarschijnlijk doelen deze beschrijvingen van Berkel en Fermin op Torarica, zoals het was vele jaren voor het verschijnen van de artikelen in druk.
Rekeningen die betrekking hebben op de reparatie van de kerk in Torarica na 1690: In 1694 vezoekt weduwe Douw betaling van het aan haar man verschuldigde bedrag voor timmerwerk en materiaal ten behoeve van de kerk. De rekening wordt voldaan door de kerkvoogden op last van het Hof. Maar de herstelwerkzaamheden waren niet voltooid.
In 1697 vraagt de kerkmeester Joh. Tuyts hoe te handelen met de gereed liggende materialen voor de herbouw van de kerk. Hoewel men hiervoor eigenlijk niets voelde werd echter op 11 november 1697 het besluit genomen de herbouw toch te doen plaatsvinden. Nadat de kerkmeesters uit de middelen waarover de kerk beschikt de ontbrekende 'cap', enige singels en enige binten aangeschaft hebben, wordt een kerk van 30 voet breed en 40 voet lang gebouwd.
In het Generale Kerckboek (1688-1730) vinden wij de volgende gegevens in het 'Naemregister der Getrouwde Persoonen in de Kerck Provisioneel van Thorarica door Ds. Bernhart Ter Maath:'

1. Op 17 october 1698 ondertrouw van Gelien Saeldinck, J:M (= jonge man) van Middelburg in Zeelant met Johanna Borris, jongedochter van St. Thomas en zijn na drie agtereen volgende Proclamatien in de kerck van Thoraica ingezegent.
2. Op 29 maart 1699 ondertrouw van Jan Hendrick Roedolphs J:M van Goedensburg in Hessen met Maria Herlits, wed. van Jan Swart. Inzegening in de kerck van Thorarica op 26 april.
3. Op 30 augustus 1699 ondertrouwt Jan Hendrik Thiemen J:M van Hoestede in Munsterland, woonende in Suriname, met Grietje Claes Cant, geboortig van Amsterdam, wed. van Jan Machiel Georgius Lente woonende aan Paramaribo... Bevestigt in de kerck van Thorarica.

Concluderend kunnen we zeggen dat Torarica:

1. Niet bij de plantage Waterland zoals

(Vervolg op pagina 9)

Pagina 8