brug en La Simplicit in.
Op latere kaarten kan ik de afmetingen van plantage Crommenie terugvinden: 400 m aan de rivierzijde, 1000 m diep en zich dan verbredend tot 1200 m breed 3600 m van de rivier af.
Ds. Baseliers, die met Abraham Crijnssen op diens tweede tocht welke ten doel had Suriname weer op de Engelsen te veroveren, naar de Kolonie gekomen was, werd predikant van Torarica en vervulde tot 1673 deze functie ook in Paramaribo.
Met de opbrengsten van vijf verbeurd verklaarde plantages werden de onkosten van de erediensten bestreden. Joris Vernon was de dienstdoende predikant van de Engelse kerk in 1667. Bovendien schijnen er nog twee Engelse predikanten zich in het gebied van Torarica bevonden te hebben, die echter buiten de officiële Engelse kerk stonden, waarvan een de naam Overbridge droeg (vandaar de plantagenaam: Overbrug).
Toen in 1667, bij de inval van de Engelsen, suikermolens, slaven en vee van de plantages werden meegenomen, verdween daarbij natuurlijk ook een stuk welvaart en Abraham Crijnssen kon toen hij in 1668 de Kolonie weer veroverde, daar nauwelijks verbetering in brengen. Vele Engelsen verlieten de Kolonie met hun eigendommen.
Ds. Baseliers schrijft nadat hij acht jaar in Suriname dienst gedaan had aan de Classis Walcheren het volgende:
'Zie nu een schets (want een volkomen verhaal sou te lang vallen) van mijn bedrijf en toestand der kerke alhier. In het begin van mijn comste vond ik hier slegts 7 á 8 Nederlanders...' die naar hij vermelde, evenals de Engelsen vrij losbandig leefden en een slechte invloed hadden op de 'landaart':
'...vloeken en sweeren bij de H. Sacramenten etc. was haar gemeen, gelijk ook de dronkenschap, seggende dat zij het van de christenen geleerd hadden.'
Baseliers is na zijn aankomst in Suriname in 1667 in Torarica gebleven en hij rekent zijn dienst in Suriname te beginnen vanaf augustus 1667. Na zes jaar zowel in Torarica als in Paramaribo dienst gedaan te hebben wordt voor de dienst in Paramaribo Ds. Chaillou aangesteld.
Torarica had toen een eigen kerk en een eigen predikant, die aanstonds een eigen woning kon betrekken. Er kwamen zelfs aanvragen in om uitgave van nieuwe erven voor de bouw van nieuwe huizen. Baseliers

(Vervolg op  pagina 6)

Pagina 5